Entrepreneurial Abilities Podcast Artwork Image

Entrepreneurial Abilities

Entrepreneurability

Inspiratie, bewustwording en conversatie om ondernemersvaardigheden mogelijk te maken (initiatief nemen, strategische en zakelijke beslissingen nemen, innoveren en het risico dragen). Ideeën, talenten en vaardigheden tot leven brengen in een economie gedreven door purpose.Podcast gemaakt door Entrepreneurability.

Recent Episodes